Anasayfa  |   İletişim  | AR
İslâmî İlimler Fakültesi
YÖK ATLAS
İslami İlimler % 100 Burslu
İslami İlimler % 50 Burslu
İslami İlimler % 25 Burslu
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2018-19 Güz Vize Sınav Takvimi
Duyuru Arşivi
2018-19 Güz Vize Sınav Takvimi

Fakültemizin Değerli Öğrencileri,

2018-19 öğretim yılı güz dönemi ara sınav programına buradan ulaşabilirsiniz. Geçerli bir mazeret nedeniyle sınavlara katılım gösteremeyecek öğrencilerimizde aranacak koşullara ilişkin alınan Fakülte Yönetim Kurulu Kararını aşağıda bulabilirsiniz.

Başarılı bir sınav dönemi dileriz.

Not: Öğrencilerin raporlu olunan gün girmiş oldukları tüm sınavların Yönetmelik gereği geçersiz sayılacağını ayrıca hatırlatırız.

            09.05.2018 tarihli Fakülte Yönetim Kurulunda alınan karar aşağıdaki gibidir.

KARAR NO 2018-216/02 Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Yönetmeliği’nin 28/4 maddesinde geçen “Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen üç iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara sınav haklarını öğretim üyesince belirlenecek bir tarihte kullanırlar.” ifadesi doğrultusunda, Dekanlığımıza sunulan mazeret dilekçelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) tanımlı “1.4.1.A Birinci basamak resmi sağlık kuruluşu” ile “1.4.1.B Birinci basamak özel sağlık kuruluşu” kapsamında yer alan birimler (Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, kurum hekimlikleri, belediyelere ait poliklinikler, iş yeri hekimlikleri vb.) ve özel tıp merkezi veya polikliniğinden alınan sağlık raporlarının kabul edilmemesine; tam teşekküllü özel-kamu hastanelerinden alınan uzman hekim raporlarının kabul edilmesine toplantıya katılan Fakülte Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi