Anasayfa  |   İletişim  | AR
İslâmî İlimler Fakültesi
YÖK ATLAS
İslami İlimler % 100 Burslu
İslami İlimler % 50 Burslu
İslami İlimler % 25 Burslu
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Atpazarî Osman Fazlı Efendi ve Hâşiye Alâ Muhtasari’l-Meânî
Haber Etkinlik Arşivi
Atpazarî Osman Fazlı Efendi ve Hâşiye Alâ Muhtasari’l-Meânî
Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Bulut, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından 26-27 Ekim 2018 tarihinde Lefkoşe'de düzenlenen Kutup Osman Sempozyumuna “Atpazarî Osman Fazlı Efendi ve Hâşiye Alâ Muhtasari’l-Meânî Adlı Eseri” adlı bildiriyle katılmıştır.    

Prof. Dr. Ali Bulut, bildirisinin giriş kısmında belâgat ilminin Atpazarî Osman Fazlı Efendi’ye kadar geçirdiği süreç kısa bir şekilde ele alınmıştır. Ardından birinci bölümde  Atpazarî Osman Fazlı Efendi (ö. 1102/1691)’nin adı, nesebi ve doğumu, yetişmesi, hocaları ve şeyhleri, vazifeleri, vefatı ve eserleri başlıkları altında onun hayatı ve eserleri ele alınmıştır. İkinci bölümde ise Atpazarî Osman Fazlı Efendi’nin Hâşiye alâ Muhtasari’l-Meânî adlı eserihakkında bilgi verilmiştir. Bu eser, Saʻdeddin et-Teftâzânî (ö.792/1390)’nin Muhtasaru’l-Meânî adlı eseri üzerine yazılmış bir hâşiyedir. Muhtasaru’l-Meânî de yine Teftâzânî’nin Hatib el-Kazvînî (ö.739/1338)’ye ait Telhîsu’l-Miftâh adlı eser üzerine yazdığı el-Mutavvel adlı şerhin ihtisarıdır. Bu bölümde Hâşiye alâ Muhtasari’l-Meânî isimli eser, nüshaları, telif sebebi, muhtevası, yöntemi, şevâhidi ve yararlandığı kaynaklar gibi başlıklar altında tanıtılmıştır.  • http://iif.fsm.edu.tr/resimler/upload/RESIM-12018-11-05-09-38-37am.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi