Anasayfa  |   İletişim  | AR
İslâmî İlimler Fakültesi
YÖK ATLAS
İslami İlimler % 100 Burslu
İslami İlimler % 50 Burslu
İslami İlimler % 25 Burslu
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Mazeret Dilekçeleri Sonuçları
Duyuru Arşivi
Mazeret Dilekçeleri Sonuçları

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Önlisans-Lisans Yönetmeliğinin aşağıdaki ilgili maddesine göre mazeret sınavı talepli dilekçeler(UZEM Sınav Talepleri Hariç) değerlendirilmiştir. Yönetmelik maddesinde geçen "Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır" hükmü gereği bazı girilen sınavlar iptal edilmiş olup, aşağıdaki listede bunlara da yer verilmiştir.
"(4) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen üç iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara sınav haklarını öğretim üyesince belirlenecek bir tarihte kullanırlar. Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. Dönem sonu ve sürece bağlı derslerin sınavlarına katılamama durumunda mazeret kabul edilmez."
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi