Anasayfa  |   İletişim  | AR
İslâmî İlimler Fakültesi
YÖK ATLAS
İslami İlimler
İslami İlimler (Burslu)
İslami İlimler (% 50 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2018-19 Akademik Yılı Bahar Dönemi Sınav Takvimi
Duyuru Arşivi
2018-19 Akademik Yılı Bahar Dönemi Sınav Takvimi

Fakültemizin Değerli Öğrencileri,

2018-19 öğretim yılı bahar dönemi ara sınav programını ekte bulabilirsiniz. Geçerli bir mazeret nedeniyle sınavlara katılım gösteremeyecek öğrencilerimiz ile ilgili aşağıdaki hususları incelemenizi önemle hatırlatır, başarılı bir sınav dönemi dileriz.

  • Mazeret sınavına ilişkin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından alınan 09.05.2018 tarihli karar aşağıdaki gibidir.

KARAR NO 2018-216/02 Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Yönetmeliği’nin 28/4 maddesinde geçen “Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen üç iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara sınav haklarını öğretim üyesince belirlenecek bir tarihte kullanırlar.” ifadesi doğrultusunda, Dekanlığımıza sunulan mazeret dilekçelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) tanımlı “1.4.1.A Birinci basamak resmi sağlık kuruluşu” ile “1.4.1.B Birinci basamak özel sağlık kuruluşu” kapsamında yer alan birimler (Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, kurum hekimlikleri, belediyelere ait poliklinikler, iş yeri hekimlikleri vb.) ve özel tıp merkezi veya polikliniğinden alınan sağlık raporlarının kabul edilmemesine; tam teşekküllü özel-kamu hastanelerinden alınan uzman hekim raporlarının kabul edilmesine toplantıya katılan Fakülte Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

  • Mazeret sınavına girme talebi olan öğrencilerimizin Dekanlığa sundukları dilekçe dışında ekteki tabloyu da doldurarak iif@fsm.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.
  • “Ara sınavlara giremeyen öğrenciler mazeretin bitimini izleyen üç iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak Dekanlığa bildirmek zorundadır.” ifadesinde geçen iş gününe cumartesi günleri de dahil olup Dekanlığımız sınav döneminde cumartesi günleri de açık olacaktır.
  • Aynı gün üçten fazla sınavı olan (UZEM sınavları hariç) öğrenciler sınav programının ilanından itibaren Dekanlığımıza konuya ilişkin başvuru yapabilir.
  • Öğrencilerin raporlu olunan gün girmiş oldukları tüm sınavların Yönetmelik gereği geçersiz sayılacağını ayrıca hatırlatırız.
  • Dekanlığa sunulan dilekçeler Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirmeye alınır ve karara bağlanır.

http://www.fsm.edu.tr/resim/Dosya/2018-19_Bahar_Mazeret_Sinavi_Talepleri2019-03-18-03-16-59pm.xlsx

http://www.fsm.edu.tr/resim/Dosya/IIF_Bahar_Donemi_Vize_Sinav_Takvimi2019-03-18-01-47-35pm.pdf
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi